Πόντος
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία Προβολές
1 Αϊτέντς επαραπέτανεν 24-Φεβ-2010 5820
2 Ακρίτας 24-Φεβ-2010 5806
3 Ανάθεμα ανάθεμα 24-Φεβ-2010 3918
4 Απ' αδά σ' εσέτερα 24-Φεβ-2010 2582
5 Ας σ' έναν μαχαλάν είμες 24-Φεβ-2010 2714
6 Άστρα απάν' σον ουρανόν 24-Φεβ-2010 4078
7 Άστρον είσαι σον ουρανόν 24-Φεβ-2010 2730
8 Γετίμ Ογλής 26-Φεβ-2010 2276
9 Γουρπάνη σ' περιστέρα μ 26-Φεβ-2010 2355
10 Γράμμαν μη στειλς με 26-Φεβ-2010 2290
11 Εγώ για τέσεν και μόνον 26-Φεβ-2010 4248
12 Εγώ ποπάς κι ίνουμαι 26-Φεβ-2010 3606
13 Εμέν κ' εσέν που θα χωρίζ 26-Φεβ-2010 3050
14 Επλώθεν απές σο τσαΐρ' 26-Φεβ-2010 2059
15 Έρθαν οι εμπόρ 26-Φεβ-2010 3085
16 Έρθαν πουλί μ' να παίρνε με 26-Φεβ-2010 2227
17 Εσύ είσαι μάνα μ' ντο λαρώντς 26-Φεβ-2010 2232
18 Έταιρε 26-Φεβ-2010 2965
19 Έταιρον κι η λυγερή 26-Φεβ-2010 2168
20 Ζίπα ζίπ η καρδίαμ ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 3825
21 Ζωγραφιά 26-Φεβ-2010 4108
22 Η Κορ Εποίεν Σο Παρχάρ 26-Φεβ-2010 3301
23 Η μάνα εν κρύον νερόν 26-Φεβ-2010 5077
24 Η μάναν εν Θεός 26-Φεβ-2010 5260
25 Η πίτα 26-Φεβ-2010 3587
26 Ήλεμ ασήν ανατολή 26-Φεβ-2010 4455
27 Θάλασσα μαύρη Θάλασσα 26-Φεβ-2010 3832
28 Θεέ μ' ασήν ανατολήν 26-Φεβ-2010 2451
29 Καλά εποίκα κ' εγάπεσα 26-Φεβ-2010 3054
30 Κάλαντα Χριστουγέννων Πόντου 26-Φεβ-2010 5198
31 Καλόν κορίτσ' ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 3783
32 Καρδία μ' να έσ'νε σίδερον 26-Φεβ-2010 2841
33 Καρδίας παραπονέματα 26-Φεβ-2010 2402
34 Κεμεντζέν 26-Φεβ-2010 3391
35 Κιμισχαναλής 26-Φεβ-2010 2530
36 Κορτσόπον έλα έλα 26-Φεβ-2010 4769
37 Κορτσόπον λάλ' με 26-Φεβ-2010 4039
38 Λεμόνα 26-Φεβ-2010 3376
39 Μ' έναν τέρεμαν ζεστόν 26-Φεβ-2010 2207
40 Μαύρα είν' τα μαλλιά σ' 26-Φεβ-2010 5107
41 Μομόγερος 26-Φεβ-2010 2055
42 Μοσκώφ 26-Φεβ-2010 2902
43 Ν'αϊλλοί εκείνεν την μάναν 26-Φεβ-2010 2245
44 Να τραγωδώ κι επορώ 26-Φεβ-2010 2242
45 Ο βίον εμελέσσεψεν 26-Φεβ-2010 2108
46 Ο γαμπρόν 26-Φεβ-2010 2419
47 Ο Κιμισκής 26-Φεβ-2010 2399
48 Ο Μάραντον 26-Φεβ-2010 2364
49 Ο παρχάρτ'ς 26-Φεβ-2010 1806
50 Ο πατέρας 26-Φεβ-2010 4423
51 Ο πρόσφυγας ο κύρη μ 26-Φεβ-2010 2745
52 Όλα σκωτούμες για τεσέν 26-Φεβ-2010 1768
53 Ολόερα σο κρεβάτι σ 26-Φεβ-2010 1931
54 Πάρθεν η Ρωμανία ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 4850
55 Παρχάρ αέρας 26-Φεβ-2010 2402
56 Παρχάρ' 26-Φεβ-2010 2842
57 Παρχαρόπουλο έμνεν 26-Φεβ-2010 1760
58 Πατρίδα 26-Φεβ-2010 3220
59 Πατρίδα μ' αραεύω σε 26-Φεβ-2010 3765
60 Πατρίδα μ' το ορμανόπα σου 26-Φεβ-2010 1985
61 Που είπαν πα, ας είπανε 26-Φεβ-2010 2489
62 Πουλί μ' την πόρτα σ' μ' ασπαλίεις 26-Φεβ-2010 1760
63 Σεράντα μήλα κόκκινα 26-Φεβ-2010 4896
64 Σην αύλιας στράταν ένοιξα 26-Φεβ-2010 2072
65 Σο καλύβι σ' ολόερα 26-Φεβ-2010 2004
66 Σο Παρακάθ και Μουχαπέτ 26-Φεβ-2010 3565
67 Σο χάραμα τ' ανατολής 26-Φεβ-2010 2893
68 Σον παρχάριν κι πάω 26-Φεβ-2010 1971
69 Σουμέλα λεν την Παναγιά 26-Φεβ-2010 4636
70 Σουμπούλα 26-Φεβ-2010 3897
71 Τ' Ηλ' το Κάστρον 26-Φεβ-2010 3461
72 Τη θάλασσας το νερόν 26-Φεβ-2010 2573
73 Τη τρίχας το γεφύρ' 26-Φεβ-2010 4106
74 Την πατρίδαμ έχασα ********(ME VIDEO) 01-Μαρ-2010 4378
75 Τιζ 26-Φεβ-2010 2190
76 Το όνερον 26-Φεβ-2010 2118
77 Το Τσιαμπασίν 26-Φεβ-2010 4793
78 Τρυγώνα ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 4759
79 Τσίπουλ-τσίπουλ 26-Φεβ-2010 2649
80 Χαλάι 26-Φεβ-2010 3648
81 Χαμέμηλον 26-Φεβ-2010 2224
82 Χαψία 26-Φεβ-2010 3657
83 Χορός Χαλάι 26-Φεβ-2010 2393
84 Ώσπου θα εν ο θάνατον 26-Φεβ-2010 2619
 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral