Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι

Author: Panagiota Silvia Goudas

Source: http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24923&postid=1423055

1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 3325
2 Το δημοτικό τραγούδι και η τεχνική του - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 4165
3 Ο ΘΡΗΝΟΣ - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 3585
4 Ο ρόλος της γυναίκας στον θρήνο - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 3842
5 Ο θρήνος στα μοιρολόγια - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 4466
6 Ο θρήνος στο κλέφτικο τραγούδι - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 4334
7 Ο θρήνος στα τραγούδια της ξενιτιάς - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 8156
8 Ο θρήνος του χωρισμού μάνας και κόρης στα νυφιάτικα τραγούδια - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 5559
9 Ο θρήνος του χωρισμού στα τραγούδια του έρωτα - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 4178
10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 2853
11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 2521
 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral